20. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 08.09.2016
26. august 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 23.06.2016

 

Materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28.07.2016

          voľba pracovných pozícií


 

          program


 

         kontrola plnenia uznesení


 

          materiál číslo 693/2016


 

          materiál číslo 712/2016


 

          materiál číslo 695/2016


 

          materiál číslo 730/2016


 

          materiál číslo 694/2016


 

          materiál číslo 735/2016


 

          materiál číslo 713/2016


 

          materiál číslo 710/2016


 

          materiál číslo 733/2016


 

          materiál číslo 709/2016


 

          materiál číslo 708/2016


 

          materiál číslo 701/2016


 

          materiál číslo 719/2016


 

          materiál číslo 702/2016


 

          materiál číslo 699/2016


 

          materiál číslo 697/2016


 

          materiál číslo 732/2016


 

          materiál číslo 722/2016


 

          materiál číslo 706/2016


 

          materiál číslo 715/2016


 

          materiál číslo 720/2016


 

          materiál číslo 729/2016


 

          materiál číslo 718/2016


 

          materiál číslo 721/2016


 

          materiál číslo 705/2016


 

          materiál číslo 703/2016


 

          materiál číslo 698/2016


 

          materiál číslo 737/2016


 

          materiál číslo 727/2016


 

          materiál číslo 728/2016


 

          materiál číslo 717/2016


 

          materiál číslo 704/2016


 

          materiál číslo 707/2016


 

          materiál číslo 716/2016


 

          materiál číslo 685/2016


 

          materiál číslo 734/2016


 

          materiál číslo 725/2016


 

          materiál číslo 711/2016


 

          materiál číslo 723/2016


 

          materiál číslo 736/2016


 

          materiál číslo 726/2016


 

          materiál číslo 731/2016


 

          materiál číslo 700/2016


 

          materiál číslo 696/2016


 

 

          interpelácie


 

 

         diskusia


 

          záver


 

 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28.07.2016

          materiál číslo 739/2015


 

          materiál číslo 741/2015


          materiál číslo 740/2015


 

          materiál číslo 743/2015


 

          materiál číslo 742/2015


 

          materiál číslo 744/2015

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021