15. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 10.03.2016
1. marec 2016

Súbory na stiahnutie:

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 10.03.2016

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.03.2016

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 10.03.2016

Zvukový záznam 10.03.2016


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021