17. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 16.05.2016
12. máj 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 16.05.2016

 Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 16.05.2016

 Zvukový záznam 16.05.2016


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021