27. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 09.03.2017
1. marec 2017

 

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 09.03.2017


 

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 09.03.2017

 

otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 16.02.2017


 

 

 

 

materiál číslo 20


 

materiál číslo 954/2017


 

materiál číslo 961/2017


 

materiál číslo 962/2017


 

materiál číslo 963/2017


 

materiál číslo 956/2017


 

materiál číslo 937/2017


 

materiál číslo 965/2017


 

materiál číslo 877/2017


 

materiál číslo 968/2017


 

materiál číslo 939/2017


 

materiál číslo 964/2017


 

materiál číslo 959/2017


 

materiál číslo 894/2017-1


 

materiál číslo 957/2017


 

materiál číslo 958/2017


 

materiál číslo 946/2017


 

materiál číslo 949/2017


 

materiál číslo 950/2017


 

materiál číslo 952/2017


 

materiál číslo 953/2017


 

materiál číslo 948/2017


 

materiál číslo 951/2017


 

materiál číslo 941/2017


 

materiál číslo 942/2017


 

materiál číslo 955/2017


 

materiál číslo 943/2017


 

materiál číslo 966/2017


 

materiál číslo 967/2017


 

materiál číslo 960/2017


 

 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 09.03.2017

 

materiál číslo 976/2017


 

materiál číslo 975/2017


 

materiál číslo 974/2017


 

materiál číslo 973/2017


 

materiál číslo 972/2017


 

materiál číslo 971/2017


 

materiál číslo 970/2017


 

materiál číslo 969/2017


 

materiál číslo 977/2017


 

materiál číslo 978/2017


diskusia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 09.03.2017


 

návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 09.03.2017


 

záver zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 09.03.2017


 

 

 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021