15. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012
27. február 2012
15. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012
15. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012 Súbory na stiahnutie(14 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 27.02.2012

Dochádzka poslancov z 15. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (53 KB)

Dochádzka poslancov z 15. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (53 KB)

Hlasovania z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 27. 2. 2012 Ikona súboru pdf (52 KB)

Hlasovania z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre konaného dňa 27. 2. 2012 Ikona súboru pdf (52 KB)

Pozvánka na 15. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (328 KB)

Pozvánka na 15. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (328 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 15. zasadnutia _mimoriadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (54 KB)

U z n e s e n i e, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 15. zasadnutia _mimoriadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (54 KB)

Zápisnica zo 15. zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (97 KB)

Zápisnica zo 15. zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. februára 2012 Ikona súboru pdf (97 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 27. február 2012

mat č. 453-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru pdf (58 KB)

mat č. 453-2012 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2012 Ikona súboru pdf (58 KB)

mat. č. 454- 2012 – Návrh na založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Ikona súboru pdf (180 KB)

mat. č. 454- 2012 – Návrh na založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Ikona súboru pdf (180 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021