29. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. septembra 2009
24. september 2009
29. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. septembra 2009
29. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. septembra 2009 Súbory na stiahnutie(33 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 24. september 2009

1446_09 Ikona súboru pdf (356 KB)

1506_09_1 Ikona súboru pdf (356 KB)

1512_09 Ikona súboru pdf (281 KB)

1526_09_1 Ikona súboru pdf (276 KB)

1527_09 Ikona súboru pdf (219 KB)

1529_09 Ikona súboru pdf (31 KB)

1530_09 Ikona súboru pdf (30 KB)

1534_09 Ikona súboru pdf (118 KB)

1544_09 Ikona súboru pdf (145 KB)

1545_09 Ikona súboru pdf (28 KB)

1546_09 Ikona súboru pdf (29 KB)

1547_09 Ikona súboru pdf (37 KB)

1548_09 Ikona súboru pdf (32 KB)

1549_09 Ikona súboru pdf (283 KB)

1551_09 Ikona súboru pdf (30 KB)

1552_09 Ikona súboru pdf (35 KB)

1553_09 Ikona súboru pdf (186 KB)

1554_09 Ikona súboru pdf (132 KB)

1555_09 Ikona súboru pdf (90 KB)

1561_09 Ikona súboru pdf (35 KB)

1562_9 Ikona súboru pdf (171 KB)

1568_09 Ikona súboru pdf (368 KB)

mz_1342_09 Ikona súboru pdf (36 KB)

mz_1522_09_01 Ikona súboru pdf (36 KB)

mz_1523_09_01 Ikona súboru pdf (89 KB)

mz_1538_09 Ikona súboru pdf (130 KB)

os_nova Ikona súboru pdf (23 KB)

pozvanka_29_mz_24_09 Ikona súboru pdf (155 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 24.09.2009

Dochádzka poslancov z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 24. septembra 2009 Ikona súboru pdf (20 KB)

Hlasovanie z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. septembra 2009 Ikona súboru pdf (165 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 24. septembra 2009 Ikona súboru pdf (139 KB)

Zápisnica z 29. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 24. septembra 2009 Ikona súboru pdf (185 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021