Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

1. Materiál č. 1275/2022 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2022


Vytvorené: 10. 6. 2022