40. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. apríla 2014
22. apríl 2014
.
Súbory na stiahnutie(14 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 22.04.2014

Dochádzka poslancov zo 40. (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. apríla 2014.pdf Ikona súboru pdf (80 KB)

Hlasovania zo 40. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. apríla 2014 .pdf Ikona súboru pdf (130 KB)

Pozvánka na 40. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22.4.2014 Ikona súboru pdf (83 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia zo 40. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. apríla 2014 Ikona súboru pdf (141 KB)

Zápisnica zo 40. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 22. apríla 2014 Ikona súboru pdf (187 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 22. apríl 2014

mat. č. 1321-2014 – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže – Prenájom a odpredaj častí pozemkov v kat. úz. Mlynárce, Kmeťova ul. Ikona súboru pdf (206 KB)

mat. č. 1416-2014 – Návrh záverečného účtu Mesta Nitry za rok 2013 Ikona súboru pdf (3233 KB)

mat. č. 1419-2014 – Návrh na zmenu uz.92-2014-MZ Odpred.poz.CKN p.č.7261-209-ost. plochy o výmer. 1349 m2 k.ú.NR.pdf Ikona súboru pdf (119 KB)

mat. č. 1420-2014 – Návrh na zmenu uz.93-2014 Odpred. nehn. Osvetová beseda Janíkovce na Hlavnej ul.č.55.pdf Ikona súboru pdf (120 KB)

mat. č. 1421-2014 – Návrh na zmenu uznesenia č.1_2014-MZ zo dňa 28.1.2014 – Návrh na prijatie úveru na financovanie – Energetickej efektívnosti v municipálnych budovách.pdf Ikona súboru pdf (138 KB)

mat. č. 1422-2014 – Návrh na majetkoprávne usporiadanie nehnuteľností v kat. úz. Zobor (Klinčeková ul.).pdf Ikona súboru pdf (751 KB)

mat. č. 1426-2014 – Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (208 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021