Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010
17. december 2010
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010 Súbory na stiahnutie(13 ks):

Materiály k ustanovujúcemu zasadnutiu MZ – 17. december 2010

2039/2010 – Návrh časového plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2011 Ikona súboru pdf (23 KB)

2040/2010 – Návrh na zriadenie Mestskej rady v Nitre a voľba jej členov Ikona súboru pdf (30 KB)

2041/2010 – Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Ikona súboru pdf (32 KB)

2042/2010 – Návrh na zriadenie stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre a voľba ich predsedov a členov z radov poslancov Ikona súboru pdf (46 KB)

2044/2010 – Návrh na určenie sobášiacich poslancov Mestského zastupiteľstva v Nitre Ikona súboru pdf (25 KB)

2046/2010 – Návrh na voľbu členov Mestskej mediálnej rady v Nitre Ikona súboru pdf (27 KB)

2047/2010 – Určenie platu primátora Ikona súboru pdf (24 KB)

2050/2010 – Návrh na určenie platu zástupcom primátora mesta Ikona súboru pdf (25 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 17.12.2010

Dochádzka poslancov z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 17. decembra 2010 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010 Ikona súboru pdf (139 KB)

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010 Ikona súboru pdf (23 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 17. decembra 2010 Ikona súboru pdf (64 KB)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 17. decembra 2010 Ikona súboru pdf (83 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021