31. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 07.09.2017
30. august 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 07.09.2017


 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 07.09.2017

 

 

otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 07.09.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 07.09.2017


 

materiál číslo 19


 

materiál číslo 955/2008


 

materiál číslo 1023/2013


 

materiál číslo 906/2017


 

materiál číslo 1127/2017


 

materiál číslo 1130/2017


 

materiál číslo 1161/2017


 

materiál číslo 1147/2017


 

materiál číslo 1149/2017


 

materiál číslo 1151/2017


 

materiál číslo 1129/2017


 

materiál číslo 1128/2017


 

materiál číslo 1133/2017


 

materiál číslo 1146/2017


 

materiál číslo 1124/2017


 

materiál číslo 1125/2017


 

materiál číslo 1119/2017


 

materiál číslo 1148/2017


 

materiál číslo 1154/2017


 

materiál číslo 1152/2017


 

materiál číslo 1137/2017


 

materiál číslo 1140/2017


 

materiál číslo 1135/2017


 

materiál číslo 1136/2017


 

materiál číslo 1138/2017


 

materiál číslo 1139/2017


 

materiál číslo 1142/2017


 

materiál číslo 1143/2017


 

materiál číslo 1144/2017


 

materiál číslo 1134/2017


 

materiál číslo 1163/2017


 

materiál číslo 1153/2017


 

materiál číslo 1132/2017


 

materiál číslo 1145/2017


 

materiál číslo 1150/2017


 

materiál číslo 1159/2017


 

materiál číslo 1156/2017


 

materiál číslo 1157/2017


 

materiál číslo 1158/2017


 

materiál číslo 1164/2017


 

materiál číslo 1160/2017


 

materiál číslo 1162/2017


interpelácie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 07.09.2017


 

diskusia zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 07.09.2017


 

návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 07.09.2017


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021