5. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. mája 2011
26. máj 2011
5. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. mája 2011
5. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. mája 2011 Súbory na stiahnutie(35 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 26.05.2011

Dochádzka poslancov z 5. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 26. mája 2011 Ikona súboru pdf (18 KB)

Hlasovanie z 5. zasadnutia _riadneho_ Mestského zastupiteľstva v Nitre,konaného dňa 26. mája 2011 Ikona súboru pdf (251 KB)

Pozvánka na 5. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. mája 2011 Ikona súboru pdf (51 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 5. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 26. mája 2011 Ikona súboru pdf (221 KB)

Zápisnica z 5. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 26. mája 2011 Ikona súboru pdf (265 KB)

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 26. máj 2011

mat 106_2011 OVS Kupecká Ikona súboru pdf (111 KB)

mat 107_2011 MZ-OVS Ďurkova 10 Ikona súboru pdf (107 KB)

mat 108_2011- Akadémia vzdelávania Ikona súboru pdf (69 KB)

mat 109_2011 MZ-MŠ Za humnami 2 Ikona súboru pdf (70 KB)

mat 110_2011 – polygon – zrušenie uznesenia Ikona súboru pdf (66 KB)

mat 111_2011 Hochlacova prenájom 2 Ikona súboru pdf (80 KB)

mat 112_2011 – Chudý Ikona súboru pdf (77 KB)

mat 113_2011 LL Realinvest MZ – zmena 3 Ikona súboru pdf (75 KB)

mat 114_2011 prenájom časti stavby súp č 80 Ikona súboru pdf (73 KB)

mat 115_2011 – MŠ Čajkovského Janíkovce Ikona súboru pdf (61 KB)

mat 116-2011 Dituria a s Levice odpredaj pozemku pod terasou hotela tatra 4 Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 121-2011 Skýcov prenájom pre kone Ikona súboru pdf (88 KB)

mat 123-2011 NIKOS – MZ Ikona súboru pdf (75 KB)

mat 129-2011 VZZP Zoborské kasárne 3 Ikona súboru pdf (100 KB)

mat 130-2011 Doprastav – Alfa odkupuje Ikona súboru pdf (91 KB)

mat 131-2011 návrh na rozpočtové opatrenia Ikona súboru pdf (68 KB)

mat 133-2011 Zámer na odpredaj pozemku – Rybár Ikona súboru pdf (74 KB)

mat 135-2011 Zámer – KM Management Ikona súboru pdf (76 KB)

mat 136-2011 zámer nakladať s majetkom mesta 1 Ikona súboru pdf (80 KB)

mat 138_2011 HoReCup – MZ zámer Ikona súboru pdf (69 KB)

mat 139-2011 Zámer Hetényi Ikona súboru pdf (70 KB)

mat 141_2011 Medovič prenájom Ikona súboru pdf (82 KB)

mat 143-2011 Zmena Štatútu redakčnej rady r 2011 Ikona súboru pdf (58 KB)

mat 153-2011 ZAMER Granvia 2 Ikona súboru pdf (78 KB)

mat 2017-2010-1 – ZSE pozemky pod trafo 2 Ikona súboru pdf (78 KB)

mat 21-2011 voľba členov Redakčnej rady mesta Nitry Ikona súboru pdf (60 KB)

mat 64_2011 Csikosová – zámena Ikona súboru pdf (68 KB)

mat č 137-2011Časový plán II polrok 2011 Ikona súboru pdf (58 KB)

Návrh dodatku č. 4 k VZN č.6 2005 o miestnych daniach Ikona súboru pdf (90 KB)

sprievodný text k zverejneniu VZN resp. ich dodatkov Ikona súboru pdf (29 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021