36. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010
25. marec 2010
36. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010
36. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Súbory na stiahnutie(20 ks):

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 25. marec 2010

1710/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-ZDROJ a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (132 KB)

1710/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve Mesta Nitry (DATA-ZDROJ a. s., Dolnočermánska 38, 949 01 Nitra) Ikona súboru pdf (132 KB)

1743/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (N-ADOVA, spol. s r.o., Krškanská 1, 949 01 Nitra, IČO: 31 450 296) Ikona súboru pdf (110 KB)

1743/2010 – Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami (N-ADOVA, spol. s r.o., Krškanská 1, 949 01 Nitra, IČO: 31 450 296) Ikona súboru pdf (110 KB)

1745/2010 – Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ROP v rámci opatrenia 2.1c „ Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov “ Ikona súboru pdf (106 KB)

1745/2010 – Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z ROP v rámci opatrenia 2.1c „ Rekonštrukcia detskej nemocnice na domov dôchodcov “ Ikona súboru pdf (106 KB)

1746/2010 – „Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra“ Ikona súboru pdf (109 KB)

1746/2010 – „Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v priestore ZŠ Krčméryho Nitra“ Ikona súboru pdf (109 KB)

1747/2010 – Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Ikona súboru pdf (32 KB)

1747/2010 – Návrh na prijatie úveru na financovanie investičných akcií mesta Ikona súboru pdf (32 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 25.03.2010

Dochádzka poslancov z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (115 KB)

Dochádzka poslancov z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (115 KB)

Hlasovanie z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (150 KB)

Hlasovanie z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (150 KB)

Pozvánka na 36. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (22 KB)

Pozvánka na 36. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (22 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (115 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (115 KB)

Zápisnica z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (65 KB)

Zápisnica z 36. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 25. marca 2010 Ikona súboru pdf (65 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021