21. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 13.10.2016
10. október 2016

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 13.10.2016

 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 13.10.2016

 otvorenie zasdnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


 

 voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


 

 program Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


  kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


  materiál číslo 748/2016


  materiál číslo 749/2016


  materiál číslo 772/2016


  materiál číslo 773/2016


  materiál číslo 646/2016


  materiál číslo 756/2016


  materiál číslo 738/2016


  materiál číslo 750/2016


  materiál číslo 755/2016


  materiál číslo 751/2016


  materiál číslo 752/2016


  materiál číslo 753/2016


  materiál číslo 760/2016


  materiál číslo 754/2016


  materiál číslo 763/2016


  materiál číslo 758/2016


  materiál číslo 771/2016


  materiál číslo 767/2016


  materiál číslo 768/2016


  materiál číslo 757/2016


  materiál číslo 780/2016


  materiál číslo 769/2016


  materiál číslo 747/2016


  materiál číslo 714/2016


  materiál číslo 745/2016


  materiál číslo 759/2016


  materiál číslo 779/2016


  materiál číslo 761/2016


  materiál číslo 774/2016


  materiál číslo 518/2016


  materiál číslo 775/2016


  materiál číslo 776/2016


  materiál číslo 777/2016


  materiál číslo 766/2016


  materiál číslo 723/2016-1


  materiál číslo 765/2016


  materiál číslo 770/2016


  materiál číslo 778/2016


  materiál číslo 736/2016-1


 

Dodatočné Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 13.10.2016


 interpelácie z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


diskusia z Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


 návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 13.10.2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021