13. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 17.12. 2015
8. december 2015

Súbory na stiahnutie:

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 26.11.2015

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 26. november 2015

Dodatočne zaradené materiály:


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021