34. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 23.11.2017
13. november 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 23.11.2017


Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 23.11.2017 

otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.11.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.11.2017


 

Materiál číslo 19 


Materiál číslo 731/2012 


Materiál číslo 906/2017


Materiál číslo 1217/2017 


Materiál číslo 1097/2017 


Materiál číslo 1198/2017 


Materiál číslo 1209/2017 


Materiál číslo 1223/2017 


Materiál číslo 1203/2017


 

Materiál číslo 1185/2017 


Materiál číslo 1196/2017 


Materiál číslo 1204/2017


Materiál číslo 1220/2017 


Materiál číslo 1216/2017


Materiál číslo 1190/2017 


Materiál číslo 1224/2017 


Materiál číslo 1188/2017 


Materiál číslo 1189/2017 


Materiál číslo 1191/2017 


Materiál číslo 1193/2017 


Materiál číslo 1205/2017 


Materiál číslo 1206/2017 


Materiál číslo 1207/2017 


Materiál číslo 1210/2017 


Materiál číslo 1211/2017 


Materiál číslo 1214/2017 


Materiál číslo 1215/2017 


Materiál číslo 1218/2017 


Materiál číslo 1213/2017 


Materiál číslo 1226/2017 


Materiál číslo 1234/2017


Materiál číslo 1225/2017 


Materiál číslo 1219/2017 


Materiál číslo 1228/2017 


 Materiál číslo 1229/2017 


Materiál číslo 1230/2017 


Materiál číslo 1231/2017 


Materiál číslo 1232/2017 


Materiál číslo 1233/2017 


Materiál číslo 1235/2017 


Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 23.11.2017 

Materiál číslo 1251/2017 


interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.11.2017 


 

diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.11.2017 


 

návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.11.2017 


 

záver zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 23.11.2017 


 

 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021