35. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 14.12.2017
5. december 2017

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 14.12.2017


 

Materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 14.12.2017

otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.12.2017


 

voľba pracovných komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.12.2017


 

 

Materiál číslo 19


 

Materiál číslo 1242


 

Materiál číslo 1023/2013


 

Materiál číslo 1248/2017


 

Materiál číslo 1237/2017


 

Materiál číslo 1271/2017


 

Materiál číslo 1272/2017


 

Materiál číslo 1273/2017


 

Materiál číslo 1247/2017


 

Materiál číslo 1274/2017


 

Materiál číslo 1242/2017


 

Materiál číslo 1240/2017


 

Materiál číslo 1208/2017


 

Materiál číslo 1252/2017


 

Materiál číslo 1212/2017


 

Materiál číslo 1253/2017


 

Materiál číslo 1241/2017


 

Materiál číslo 1281/2017


 

Materiál číslo 1227/2017


 

Materiál číslo 1239/2017


 

Materiál číslo 1244/2017


 

Materiál číslo 1245/2017


 

Materiál číslo 12462017


 

Materiál číslo 1264/2017


 

Materiál číslo 1265/2017


 

Materiál číslo 1267/2017


 

Materiál číslo 1263/2017


 

Materiál číslo 1249/2017


 

Materiál číslo 1250/2017


 

Materiál číslo 1262/2017


 

Materiál číslo 1256/2017


 

Materiál číslo 1255/2017


 

Materiál číslo 1258/2017


 

Materiál číslo 1259/2017


 

Materiál číslo 1260/2017


 

Materiál číslo 1261/2017


 

Materiál číslo 1266/2017


 

Materiál číslo 1268/2017


 

Materiál číslo 1269/2017


 

Materiál číslo 1270/2017


 

Dodatočné materiály a zvukový záznam k riadnemu zasadnutiu MZ – 14.12.2017

Materiál číslo 1278/2017


Materiál číslo 1281/2017


Materiál číslo 1282/2017


Materiál číslo 1277/2017


interpelácie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.12.2017 


 

 

diskusia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.12.2017


 

návrh na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre – 14.12.2017 


 


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021