16. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konané dňa 28.04.2016
19. apríl 2016

Súbory na stiahnutie:

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.04.2016

 Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 28.04.2016

Dodatočné materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 28.04.2016

 Zvukový záznam 28.04.2016


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021