12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 26.10.2023

12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, zvolané na 26.10.2023

Pozvánka, Dochádzka, Hlasovania, Uznesenia, Zápisnica, Video záznam, Youtube záznam

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ

  1. Materiál č. 321/2023
    Návrh na schválenie neoprávnených výdavkov projektu Kreatívne centrum Nitra, kód 302031ADT3
  2. Materiál č. 320/2023
    Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2023

Vytvorené: 23. 10. 2023
Upravené: 22. 11. 2023