23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29. januára 2009
29. január 2009
23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29. januára 2009
23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29. januára 2009 Súbory na stiahnutie(6 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 29. január 2009

Pozvánka MZ_29_01_09 Ikona súboru pdf (5354 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 29.01.2009

Dochádzka poslancov z 23. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 29. januára 2009 Ikona súboru pdf (19 KB)

Hlasovanie z 23. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29. januára 2009 Ikona súboru pdf (161 KB)

Pozvánka na 23. zasadnutie (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29. januára 2009 Ikona súboru pdf (43 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 23. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 29. januára 2009 Ikona súboru pdf (130 KB)

Zápisnica z 23. zasadnutia (riadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 29. januára 2009 Ikona súboru pdf (130 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021