Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Mesto Nitra zabezpečuje požičiavanie pomôcok prostredníctvom príspevkovej organizácie Správa zariadení sociálnych služieb, Janského 7, Nitra, www.szss-nitra.sk. V prípade aktuálnej nedostupnosti zdravotnej pomôcky zaraďuje je žiadateľ zaradený do poradovníka.

Cenník úhrady za požičiavanie pomôcok

Úhrada
NÁZOV POMÔCKY€/Deň€/Mesiac
Lôžko mechanické0,3410,00
Lôžko nemocničné polohovacie s bočnicami0,3410,00
Kreslo toaletné kolesové0,175,00
Matrac antidekubitárny s kompresorom0,3410,00
Štvorkolka s oblúkovými brzdami0,103,00
Trojkolka skladacia0,103,00
Podpera pojazdná0,103,00
Chodúlka bez koliesok0,103,00
Invalidný vozík0,206,00
Invalidný vozík odľahčený0,3410,00
Sedačka antidekubitná pneumatická0,175,00
Sedačka na vaňu s rukoväťou0,103,00
Sprchovacia stolička0,103,00
Biolampa0,3410,00

Mgr. Beáta Hriadelová
Správa zariadení sociálnych služieb
tel.: 037/77 21 779
hriadelova@szss-nitra.sk


Vytvorené: 26. 11. 2021