Monitorovanie a signalizácie potreby pomoci

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Nitra, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Z technického hľadiska je pre poskytovanie sociálnej služby nevyhnutná zriadená pevná linka alebo pripojenie cez GSM (mobilného operátora pomocou SIM karty). Do bytu prijímateľa sociálnej služby sa nainštaluje prístroj domáceho tiesňového volania. Ten sa skladá zo základne s veľmi citlivým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zabezpečia rozhovor s dispečingom z celého bytu. Súčasťou je aj tlačidlo tiesňového volania, ktoré je možné nosiť na zápästí alebo na krku ako prívesok. Po jeho stlačení sa automaticky aktivuje telefonické spojenie s dispečingom, kde vyškolení dispečeri vyhodnotia situáciu a zabezpečia potrebnú pomoc. Ani výpadok prúdu nepreruší jeho funkčnosť a prístroj pracuje ďalej na batériu, až do obnovenia dodávky prúdu. Tlačidlo môže prijímateľ  nosiť všade, je vodeodolný a je možné mať ho nosiť napríklad aj pri sprchovaní.

Pre poskytnutie sociálnej služby je potrebné, aby občan mesta Nitry písomne, prostredníctvom formalizovanej žiadosti, požiadal Odbor sociálnych služieb, Mestský úrad v Nitre o vydanie súhlasu s poskytovaním sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Odbor sociálnych služieb následne po splnení zákonných podmienok vydá oznámenia o možnosti využívať sociálnu službu.

Mesto Nitra zabezpečuje sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci prostredníctvom Asociácie samaritánov Slovenskej republiky. Dispečing tiesňových volaní je k dispozícii 24 hodín denne. (www.as-sr.sk)

Výška úhrady za prenájom technického zariadenia zabezpečujúceho monitorovanie a signalizáciu potreby pomoc je:

Prijímateľ sociálnej službyÚhrada občanaPríspevok mesta
bez rozdielu výšky príjmu5,00  €/mesiac6,90 €/mesiac

Mgr. Marcela Brezinová
referentka sociálnych služieb
číslo dverí: 112
marcela.brezinova@msunitra.sk

Vytvorené: 26. 11. 2021