Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10
Číslo 4/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 02.04.2024