Komunitné centrum Dražovce

Komunitné centrum Dražovce

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii

  • a) poskytuje:
    1. základné sociálne poradenstvo,
    2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
    3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
  • b) vykonáva preventívna aktivita,
  • c) zabezpečuje záujmová činnosť.

V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Mesto Nitra poskytuje sociálnu službu v komunitnom centre ambulantnou formou s kapacitou 57 osôb, bezplatne od pondelka do štvrtku od od 8:00 hod. do  18:00 hod. a v piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod. so sídlom Komunitné centrum Dražovce, Ščasného 323/22, 949 01 Nitra – Dražovce.

  • Zabezpečuje odbor sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre
Mgr. Terézia Bačová
sociálna pracovníčka Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
terezia.bacova@nitra.sk
Mgr. Tatiana Golská
terénny sociálny pracovník Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
golska@msunitra.sk
Mgr. Martin Mokráš
terénny sociálny pracovník Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
martin.mokras@msunitra.sk


Vytvorené: 24. 5. 2024