Nocľaháreň

V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať v čase od 18:00 do 6:00 hod v mesiacoch marec – november a v čase od 18:00 do 7:00 hod v mesiacoch december -február.

Fyzická osoba, ktorej bude poskytovaná sociálna služba v nocľahárni, je povinná priniesť potvrdenie od obvodného lekára o bezinfekčnosti.

Úhrada za sociálne služby v nocľahárni je stanovená nasledovne :

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v €/noc
bez ohľadu na výšku príjmu1
Prijímateľ sociálnej službyÚhrada v €/cyklus prania
Prvý cyklus praniazadarmo
Ostatné pranie a žehlenie1,20

Ingrid Moravčíková
prevádzková pracovníčka
číslo dverí:
PhDr. Janka Muziková
sociálny pracovník
číslo dverí:
janka.muzikova@nitra.sk
Mgr. Beata Furdová
sociálna pracovníčka
číslo dverí:
beata.furdova@nitra.sk
Mgr. Terézia Bačová
sociálna pracovníčka Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
terezia.bacova@nitra.sk
Mgr. Daniel Kálazi
sociálny pracovník
číslo dverí:
daniel.kalazi@nitra.sk
Peter Lavo
strážnik
číslo dverí:
Ľuboš Rác
strážnik
číslo dverí:
Štefan Kňazický
strážnik
číslo dverí:

Vytvorené: 26. 5. 2022
Upravené: 7. 7. 2023