Dom charity sv. Rafaela


V Dome charity sv. Rafaela v Nitre sú poskytované sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám.

Poskytované sú sociálne služby krízovej intervencie – v nocľahárni a v nízkoprahovom dennom centre na Štúrovej 57 v Nitre : Dom charity sv. Rafaela | (charitanitra.sk)


Vytvorené: 26. 11. 2021