Detail zamestnanca

Mgr. Martin Mokráš
terénny sociálny pracovník Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
martin.mokras@msunitra.sk