Detail zamestnanca

Mgr. Tatiana Golská
terénny sociálny pracovník Komunitného centra Dražovce
číslo dverí:
golska@msunitra.sk