Detail zamestnanca

Mgr. Tatiana Golská
referentka terénna sociálna pracovníčka
číslo dverí:
golska@msunitra.sk