Názov Číslo Stav Dokument č.
Návrh Dodatku č. 7 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 16/2008 Na pripomienkovanie
Dodatok č. 11 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2/1995 schválené
Dotatok č. 2 k VZN mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 14/2017 schválené
Dodatok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 15/2007 schválené
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 14/2007 v znení dodatku č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v Nitre 14/2007 návrh
Návrh Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 – 8 14/2014 návrh
Návrh Dodatku č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 a 10 15/2007 návrh
Dodatok č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 16/2008 o trhovom poriadku trhovísk a príležitostných trhov na Štefánikovej ul. 50 a Jurkovičovej ul. v Nitre v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5 16/2008 účinné
Návrh dodatku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 8/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nitry v znení dodatkov  č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 8/2019 návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce – Ulica Eugena Filkorna 03/2023 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce – Ulica Andreja Bieleka 02/2023 účinné
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2023 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce – Ulica kardinála Korca 01/2023 účinné

Vytvorené: 14. 10. 2021