Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2024 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych ciest na území mesta Nitra
Číslo 1/2024
Stav návrh
Schválené/Účinné ---
Poznámka


Možnosť pripomienkovania od 11.06.2024 do 21.06.2024 do 12:00, na email: jancek@msunitra.sk