Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 11 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov na území mesta Nitry v znení dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Číslo 2/1995
Stav schválené
Schválené/Účinné podľa stavu od 25.05.2023