Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 2/2024 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia emisiami z malého zdroja
Číslo 2/2024
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 15.02.2024