Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Stiahnuť dokument
Stiahnuť dokument
Názov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 4/2023 o miestnej dani za osobitné užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla
Číslo 4/2023
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 14.11.2023