Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Dodatok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 11/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení dodatkov č.1,2,3,4,5 a 6
Číslo 11/2014
Stav účinné
Schválené/Účinné podľa stavu od 01.01.2024