Život seniorov v Nitre
26. október 2023

V Nitre žije viac ako 16-tisíc ľudí vo veku nad 65 rokov. Mesto v tomto roku schválilo Program aktívneho starnutia na roky 2023 až 2030. Ako napovedá už samotný názov, cieľom je podporiť aktívne starnutie a pomôcť seniorom odkázaným na pomoc, aby mali možnosť čo najdlhšie ostať žiť vo svojom prirodzenom prostredí. V čom a ako im dokáže pomôcť mesto?

Život seniorov v Nitre


Mesto Nitra poskytuje celú sieť sociálnych služieb, ktoré sú nastavené tak, aby seniori mohli nielen ostať žiť doma, ale hlavne, aby mali možnosti aktívne tráviť čas, socializovať sa a ostať duchom stále mladí. „Niekedy sa nemám ani s kým porozprávať. Deti mám ďaleko. Tak som si zadovážila psíka. Pri prechádzkach stretnem veľa ľudí, mladých, aj starých a mám sa s kým porozprávať. Každý deň ideme na prechádzku, či svieti slnko, či prší. Musím. To je teraz moja práca,“ hovorí pani Alžbeta, ktorá celý život prežila v Nitre a posledné roky žije na Chrenovej. Keď sme sa jej opýtali, či nenavštevuje miestne Denné centrum v Olympii alebo Jednotu dôchodcov, čudovala sa, o čom hovoríme.

Ako môžu seniori aktívne tráviť voľný čas a byť súčasťou komunity?

V Nitre je len 2 140 seniorov združených v organizáciách. „Mnohí sú v dôchodkovom veku vitálni, majú potrebu sa socializovať, stretávať sa, porozprávať sa, zatancovať si, vzdelávať sa, byť užitoční a potom je tu druhá skupina starších ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc a volajú po zvýšenej ponuke sociálnych služieb. Je našou povinnosťou voči starším ľuďom, ktorí odovzdali tejto spoločnosti nie málo energie a času, aby sme im zabezpečili dôstojné podmienky na dožitie v starobe. Mali by sme im vytvárať podmienky na kvalitný život aj v staršom veku,“ hovorí predsedníčka Rady seniorov a poslankyňa mestského parlamentu Martina Mojtová.

Mesto Nitra má dve denné centrá. Jedno na Chrenovej v Olympii, druhé na Klokočine na Baničovej. „Hovoríme o bývalých kluboch dôchodcov. Seniori tu majú možnosť aktívne tráviť voľný čas. Robia rôzne voľnočasové, vzdelávacie, športové i kultúrne aktivity. Chodia na spoločné výlety. Pravidelne sa stretávajú a vzájomne sa podporujú a udržiavajú,“ hovorí vedúca odboru sociálnych služieb mesta Naďa Šimová.

A ako sa sem môže senior dostať? „V prípade záujmu senior navštívi jedno z našich denných centier a po zaplatení členského mu je vystavený členský preukaz, ktorý mu umožňuje využívať aktivity denného centra,“ vysvetľuje Šimová.

Okrem denných centier sa môžu seniori združovať aj v miestnych kluboch Jednoty seniorov. Ide o celoslovenskú sieť klubov. V Nitre má každá mestská časť svoj vlastný, ktorý svojim členom ponúka možnosť ďalších aktivít.

Členom Jednoty seniorov mesto prispieva aj finančne

Radnica úzko spolupracuje s nitrianskymi Jednotami seniorov. Ich volení predstavitelia sú súčasťou Rady seniorov, ktorá je poradným orgánom primátora. „Vďaka rade mám lepší prehľad o potrebách seniorov a spätnú väzbu z ich života v meste. Na radnici máme strategické dokumenty, ktoré sa venujú našim starším obyvateľom, avšak nie je nad osobné stretnutia a vypočutie si požiadaviek konkrétnych ľudí,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.


Podľa Šimovej bol jeden z najväčších problémov, ktoré mesto vnímalo, potreba priestorov. „Na stretávanie využívajú mestské kultúrne domy. Keďže tie sú majetkom mesta, podliehajú zákonu o majetku obcí a teda nemôžu byť prenajímané úplne bezodplatne,“ vysvetľuje.

„Jednotám dôchodcov sme v tomto roku prispeli na činnosť sumou 5 eur na každého jedného člena. Takže som veľmi rád, že sme našli cestu, aby financie neboli prekážkou pre aktívne trávenie času seniorov,“ dodáva primátor Hattas.

Svoje dlhoročné skúsenosti môžu využiť ako dobrovoľníci

Mesto Nitra podporilo projekt Tretí vek dobrovoľníctva, za ktorým stojí Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Ide o dlhodobé dobrovoľnícke programy pre seniorov v Nitre. Cieľom je zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve u seniorov, otvoriť im možnosti spolupráce s organizáciami a zaktivizovať ich tak, aby si skvalitnili nielen svoj život, ale aj život okolo nich. Do spolupráce sa zapojilo päť organizácií, medzi nimi sú Hospic – dom pokoja a zmieru u sv. Bernadetky, Nitrava – Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Alej na Prameni, Združenie STORM a BorinkaAlzheimercentrum – Zariadenie sociálnych služieb Nitra.

„Dobrovoľníci sa môžu v organizáciách uplatniť ako spoločníci klientov pri trávení voľného času. Vítaná je aj pomoc s administratívnymi činnosťami, odovzdávanie svojich vedomostí a zručností pri organizovaní workshopov či kultúrnych akcií. Dobrovoľníci môžu preukázať svoje manuálne zručnosti v interiéri či exteriéri, kde sa môžu venovať napríklad aj záhradkárskym prácam. Majú priestor na realizáciu voľnočasových aj odborných aktivít a vlastných iniciatív za účelom zefektívnenia činnosti organizácií,“ povedala koordinátorka projektu Andrea Kosír Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva.

Aké ďalšie podporné služby ponúka mesto seniorom?

  • Sociálna služba v jedálni: Mesto denne stravuje okolo 900 klientov vo svojich denných centrách v Olympii a na Baničovej. Seniori majú možnosť vyzdvihnúť si obed v jedálni alebo si ho môžu nechať doviezť domov. Obedy mesto poskytuje všetkým obyvateľom po dovŕšení dôchodkového veku.
  • Prepravná služba: Ak máte problém s prepravou napríklad do nemocnice alebo na úrad, mesto vám poskytne mestský sociálny taxík. Určený je pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Opatrovateľská služba: Mesto ju poskytuje klientom v ich domácom prostredí, kam za nimi príde opatrovateľ a pomôže im, napríklad so sprievodom k lekárovi, s nákupmi a podobne.
  • Monitorovací náramok: Slúži na okamžité zistenie krízovej situácie u seniora, ako je napríklad pád, úraz alebo akákoľvek iná vážna zdravotná komplikácia. Mesto zabezpečuje náramok s 24-hodinovým monitorovaním. Nie je viazaný na pevnú linku, stačí mobil. V prípade núdze senior stlačí gombík, ktorý priamo zavolá dispečing.

Na všetky tieto služby sa môžete priamo informovať na sociálnom odbore v klientskom centre na Mestskom úrade v Nitre.

Pomoc a uľahčenie hľadania kontaktov na organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti pre obyvateľov Nitry môžete využiť aj online mapu poskytovateľov sociálnych služieb: Mapa poskytovateľov sociálnych služieb v meste Nitra

Elena Nagyová: Zdrojom aktivity je moja celoživotná láska k spevu a hudbe

Mama, babka, speváčka. Celý svoj život sa venuje hudbe a spevu. Jednou z najznámejších piesní, ktoré otextovala a naspievala je Optimistka, ktorú vysiela aj TV Senzi.

Elena Nagyová
foto: archív Eleny Nagyovej

Čo vás motivuje rozveseľovať ľudí?

Keď som pozorovala ľudí pred začiatkom vystúpení, boli skleslí, sťažovali sa na svoj zlý zdravotný stav, na život ako taký, niektorí prišli o paličke alebo o barlách. Po pár piesňach odložili palice, tancovali, spievali, zabávali sa, zabudli na všetky starosti a bolesti a ďakovali mi za príjemne strávený čas.

Stretávanie ľudí pri hudbe a tanci má vždy zmysel. Hovorí sa, že tanec je najnenáročnejší šport, ktorý dokáže udržať ľudí v aktivite do vysokého veku. Okrem toho, hudba spája. Teším sa, že som celé roky radostnou súčasťou ich životov. Pri každom stretnutí je to o výmene energií a o vzájomnom obohacovaní sa.

Čo je zdrojom vašej aktivity? Ako si dobíjate baterky?

Zdrojom aktivity je moja celoživotná láska k spevu a hudbe. Baví ma práca v záhrade, aranžovanie kvetov pri rôznych príležitostiach, rada varím a pečiem najmä pre mojich vnukov, ktorí vždy ocenia jedlo od babičky.

Čo by ste zaželali seniorom k ich sviatku – Mesiacu úcty k starším?

Spievajte, tancujte, zabávajte sa, čo najviac sa stretávajte. Želám vám veľa zdravia, šťastia, lásky a spokojnosti, aby vám vitalita a chuť žiť vydržala až do vysokého veku.

Lenka Mareková
foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Cena Starostlivý anjel aj pre naše opatrovateľky
4. jún 2024
Grooming: čo je to a kto je ohrozený?
21. máj 2024
6. máj – Medzinárodný deň bez diét
3. máj 2024
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024