Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 23. augusta 2007
23. august 2007
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 23. augusta 2007
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 23. augusta 2007 Súbory na stiahnutie(2 ks):

Materiály k riadnemu zasadnutiu MZ – 23. august 2007

Plnenie bežného rozpočtu mesta Nitry za I. polrok 2007 Príjmy Ikona súboru pdf (7212 KB)

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica rok 2007

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva – rok 2007 Ikona súboru pdf (3365 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021