(zverejnené dňa 10.07.2017)

(zverejnené dňa 16.11.2017)

(zverejnené dňa 11.05.2018)

(zverejnené dňa 29.06.2018)

(Zverejnené od 20.10.2021 do 04.11.2021 vrátane)

(Zverejnené od 09.11.2021)

 (Zverejnené od 20.04.2022)


Link: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-orbis


Vytvorené: 30. 9. 2022