Sprievodca sociálnymi službami v Nitre
29. november 2022

Mesto vydalo brožúru s prehľadom poskytovaných sociálnych služieb a organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti.

Účelom vydania tohto bulletinu je informovať všetky skupiny obyvateľov o možnostiach sociálnej podpory a záležitostiach, ktoré treba vybaviť v rôznych životných situáciách. Či už ide o narodenie dieťaťa, starostlivosť o dieťa, nepriaznivú situáciu v rodine, pomoc pri závislostiach, ošetrovateľská starostlivosť, úmrtie či nájomné bývanie. V brožúre nájdete kontakty na organizácie, ktoré v meste poskytujú sociálne služby a kontakty na Linky pomoci.

Brožúry budú k dispozícii v klientskom centre na Mestskom úrade a v organizáciách pôsobiacich v sociálnej oblasti.

Elektronická verzia sprievodcu:


Najčítanejšie správy
Mesiac úcty k starším
2. október 2023
Novú Radu seniorov tvorí 11 členov
18. apríl 2023
Milí seniori, navrhnite svojho zástupcu do Rady…
27. február 2023
Spevácky zbor Lipka pomáha rodinám z Polygonu
24. január 2023