37. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2014
28. január 2014
.
Súbory na stiahnutie(16 ks):

Pozvánky, Dochádzka, Hlasovanie, Uznesenia, Zápisnica 28.01.2014

Dochádzka poslancov z 37. (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28 januára 2014.pdf Ikona súboru pdf (82 KB)

Hlasovania poslancov z 37. (mimoriadneho) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2014 28_01_2014.pdf Ikona súboru pdf (130 KB)

Pozvánka na 37. zasadnutie (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2014 Ikona súboru pdf (84 KB)

Uznesenie, všeobecne záväzné nariadenie a ďalšie rozhodnutia z 37. Zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2014 Ikona súboru pdf (109 KB)

Zápisnica z 37. zasadnutia (mimoriadneho) Mestského zastupiteľstva v Nitre, konaného dňa 28. januára 2014 Ikona súboru pdf (154 KB)

Materiály k mimoriadnemu zasadnutiu MZ – 28. január 2014

mat. č. 1237-2014 – Dohoda o spolupráci medzi mestom Nitra,SR a mestom Gyeongju, Kórejská republika.pdf Ikona súboru pdf (114 KB)

mat. č. 1251-2014 – zámer nakl.-odpredaj budov a prenáj. poz.býv.MŠ Javorová k.ú. Chren.- Orpheus Production s.r.o., Zbehy 82.pdf Ikona súboru pdf (400 KB)

mat. č. 1267-2014 – neuplatnenie valorizácie pre obdobie roka 2014 a 2015.pdf Ikona súboru pdf (99 KB)

mat. č. 1268-2014 – Rozpočtové opatrenia v rozpočte Mesta Nitry na rok 2014.pdf Ikona súboru pdf (114 KB)

mat. č. 1269-2014-a – Stanovisko HK na prijatie úveru v roku 2014.pdf Ikona súboru pdf (82 KB)

mat. č. 1270-2014 – Návrh na stanovenie pravidiel pre poskytovanie dotácií z rozpočtu.pdf Ikona súboru pdf (1883 KB)

mat. č. 1271-2014 – pridel. dotácií z rozpočtu Mesta na rok 2014-nad 2000,-€.pdf Ikona súboru pdf (221 KB)

mat. č. 1272-2014 – Inf. správa o pridel. dot. z rozp. Mesta na r. 2014 pre cieľovú oblasť telesná kultúra do 2000,- €.pdf Ikona súboru pdf (193 KB)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021