Zo zasadnutia 37. mestského zastupiteľstva
7. marec 2018

V úvode zasadnutia si mestské zastupiteľstvo, vedenie mesta a zamestnanci úradu na návrh primátora Nitry Jozefa Dvonča minútou ticha pripomenuli vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Čo sa týka samotného zasadnutia, mestské zastupiteľstvo schválilo úver vo výške 2,08 mil. eur na realizáciu spolufinancovania výstavby Materskej školy na Dobšinského ulici, zateplenia materských škôl Beethovenova a Štiavnická, dobudovania kanalizácie, rekonštrukciu komunikácie na Nábreží mládeže, vybudovanie odbočovacieho pruhu a parkoviska na Škultétyho ulici ako aj na nákup techniky pre Stredisko mestských služieb.

Čo sa týka ďalších investícií, pokračovať bude aj realizácia investičných presunov z roku 2017, ktoré sa nedokončili – i investície – v rámci Integrovaného operačného systému (cyklotrasy, vnútrobloky, parky, knižnice, laboratóriá) ako aj  ďalšie aktivity v rámci Európskeho mesta športu a Smart City.

 „Máme prisľúbené 3 milióny eur na projekt Európskeho mesta športu. To by nám mohlo pomôcť tak, že by sme z týchto peňazí mohli realizovať investície (hala Čermáň, športoviská, tenisové kurty) a ušetrené peniaze by boli využité na iné investičné aktivity. Z rezervy predsedu vlády sme tiež požiadali o 99-tisíc eur na gymnastické náradie a tiež športové náradie a pomôcky do základných, ale aj materských škôl, “ uviedol, okrem iného, na tlačovej konferencii s novinármi primátor Nitry Jozef Dvonč.

Predložená bola aj správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry za rok 2017. Podľa plánu, spomínaný útvar vykonal 13 kontrol. V rámci kontroly kvality podávaných jedál bolo tiež skontrolovaných 14 zariadení školského stravovania. Útvar hlavného kontrolóra tiež eviduje 6 sťažností a 14 petícií od občanov.

Zastupiteľstvo tiež bolo informované o stave a pripravenosti investičného zámeru mesta Nitry – dostavba areálu Letného kúpaliska Sihoť, s tým, že sa zvažujú alternatívne riešenia dobudovania areálu letného kúpaliska a momentálne (pre vysokú cenu) ešte momentálne nie je uzatvorená zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie so žiadnym uchádzačom.

Schválený tiež bol návrh na aktuálne rozdelenie partnerských miest s tým, že sú momentálne rozdelené podľa toho, či sú v rámci spolupráce s Nitrou aktívne. Menej aktívne partnerské mestá sú v súčasnosti už Čestnými partnerskými mestami a sú aj geograficky vzdialené -Naperville, Gosford. Spolupráca nebude pokračovať ani s holandským mestom Zoetermeer. Čo sa týka ďalších aktivít, Mesto Nitra tiež plánuje nadviazať spoluprácu s rakúskym Klagenfurtom a mestom Coventry zo Spojeného kráľovstva.

Zastupiteľstvu tiež predložil správu o bezpečnostnej situácii v Nitre v roku 2017 riaditeľ Policajného zboru Nitra-Chrenová major Miroslav Blaško, v ktorej, okrem iného, konštatoval, že kooperácia štátnej a mestskej polície je na výbornej úrovni, či už  v rámci spoločného  výkonu  služby  a vymieňania  si  poznatkov  o páchaní   trestnej  činnosti a priestupkov ako aj  pri výkone pátrania po osobách, ale aj  pri zabezpečovaní  kultúrnych,  športových  a spoločenských akcií.

Predložená bola aj správa o požiarovosti v Nitre, v roku 2017 boli škody oproti roku 2016 nižšie o 2,63 mil. eur a nebola usmrtená žiadna osoba, evidujú sa len dve zranené osoby. V minulom roku bolo v Nitre 122 požiarov, čo je o 21 požiarov viac ako v roku 2016. Najčastejšou príčinou požiaru bolo fajčenie, konkrétne až v 35 prípadoch.  

FOTO: Plánovaná je aj výstavba telocvične na Čermáni.                                        (AJ)


Najčítanejšie správy
36. mimoriadne zasadnutie Mestského…
10. december 2021
35. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
8. december 2021
34. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v…
9. november 2021
33. mimoriadne zasadnutie Mestského…
25. október 2021