Združenie STORM počas roka riešilo aj podnety občanov
29. december 2022

Združenie STORM v spolupráci s mestom realizuje projekt Bezpečne v komunite, v rámci ktorého zabezpečuje pravidelné zbery použitých injekčných striekačiek z ulíc v našom meste, likviduje striekačky vhodené do bezpečnostnej nádoby FIXPOINT alebo rieši nájdené striekačky nahlásené obyvateľmi.

Od januára do novembra tohto roka zrealizovali pracovníci 11 zberov a na základe podnetov verejnosti odstránili 43 kusov striekačiek. Lokality, kde bolo nájdených najviac striekačiek sú autobusová a železničná stanica a okolie úradu práce. Do nádoby FIXPOINT bolo vhodených 40 kusov ihiel.

„Súčasťou ochrany verejného zdravia je tiež bezpečná likvidácia priamo v spolupráci s užívateľmi drog, ktorí ich prinášajú na výmenný program Krok vred,“ hovorí štatutárny zástupca združenia Pavol Ščasný. Vďaka tomuto programu zlikvidovali v spolupráci s klientmi viac ako 33 700 injekčných striekačiek.


Ako nahlásiť nájdenú injekčnú striekačku:


Lenka Mareková
Foto: archív Združenie STORM


Najčítanejšie správy
Poskytnutie finančného príspevku akreditovaným…
17. apríl 2024
Prečo sú online výzvy na sociálnych sieťach také…
5. apríl 2024
Veronika Tóthová: Deti do desiatich rokov by…
28. február 2024
Peter Humay: Neriešená šikana môže prerásť do…
30. január 2024