Zákazky s nízkou hodnotou uskutočnené od 01.01. 2013 do 31.03. 2013
17. apríl 2013
.
Súbory na stiahnutie(6 ks):

Zákazky s nízkou hodnotou uskutočnené od 01.01. 2013 do 31.03. 2013

Mestská polícia – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH, tovary, služby, práce .pdf Ikona súboru pdf (39 KB)

Odbor KČaŽP – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH, tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (36 KB)

Odbor kultúry – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH, tovary, služby, práce .pdf Ikona súboru pdf (45 KB)

Odbor OŠMaŠ – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH, tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (69 KB)

Útvar prednostu – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH , tovary, služby, práce .pdf Ikona súboru pdf (87 KB)

Útvar propagácie a CR – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH, tovary, služby, práce.pdf Ikona súboru pdf (36 KB)


Najčítanejšie správy
Zákazky uskutočnené od 01.01. 2014 do 31.03. 2014
8. apríl 2014
Zákazky uskutočnené od 01.10. 2013 do 31.12. 2013
21. január 2014
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku -…
16. december 2013
Zákazky uskutočnené od 01.07. 2013 do 30.09. 2013
2. október 2013