Zákazky uskutočnené od 01.07. 2013 do 30.09. 2013
2. október 2013
.
Súbory na stiahnutie(7 ks):

Zákazky uskutočnené od 01.07. 2013 do 30.09. 2013

Mestská polícia – tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (39 KB)

Odbor kultúry – tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (45 KB)

Odbor ŠMaŠ – tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (78 KB)

Odbor VaR – tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (88 KB)

ÚPaCR – tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (35 KB)

Útvar prednostu – tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (92 KB)


Najčítanejšie správy
Zákazky uskutočnené od 01.01. 2014 do 31.03. 2014
8. apríl 2014
Zákazky uskutočnené od 01.10. 2013 do 31.12. 2013
21. január 2014
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku -…
16. december 2013
Zákazky s nízkou hodnotou uskutočnené od 01.04.…
3. júl 2013