Zákazky uskutočnené od 01.01. 2014 do 31.03. 2014
8. apríl 2014
.
Súbory na stiahnutie(3 ks):

Zákazky uskutočnené od 01.01. 2014 do 31.03. 2014

OŠMaŠ – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH, tovary, služby, práce Ikona súboru pdf (79 KB)

OVaR – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH , tovary, služby, práce.pdf Ikona súboru pdf (84 KB)

Útvar prednostu – Evidencia zákaziek s nízkou hodnotou nad 1000 € bez DPH , tovary, služby, práce.pdf Ikona súboru pdf (88 KB)


Najčítanejšie správy
Zákazky uskutočnené od 01.10. 2013 do 31.12. 2013
21. január 2014
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku -…
16. december 2013
Zákazky uskutočnené od 01.07. 2013 do 30.09. 2013
2. október 2013
Zákazky s nízkou hodnotou uskutočnené od 01.04.…
3. júl 2013