Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku - umelecký výkon vokálneho telesa Close Harmony Friends na podujatí: Mestský charitatívny ples 2014
16. december 2013
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku v zmysle § 9, ods. 9
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku v zmysle § 9, ods. 9

Predmet zákazky: umelecký výkon vokálneho telesa Close Harmony Friends na podujatí:  Mestský charitatívny ples 2014 Nitra, ktorý sa uskutoční dňa 24. januára 2014 v EH PKO v Nitre.
Hodnota zákazky: 1300,- €
 


Najčítanejšie správy
Zákazky uskutočnené od 01.01. 2014 do 31.03. 2014
8. apríl 2014
Zákazky uskutočnené od 01.10. 2013 do 31.12. 2013
21. január 2014
Zákazky uskutočnené od 01.07. 2013 do 30.09. 2013
2. október 2013
Zákazky s nízkou hodnotou uskutočnené od 01.04.…
3. júl 2013