Zákazky uskutočnené od 01.10. 2013 do 31.12. 2013
21. január 2014
.
Súbory na stiahnutie(10 ks):

Zákazky uskutočnené od 01.10. 2013 do 31.12. 2013

Útvar, odbor – kultúry.pdf Ikona súboru pdf (38 KB)

Útvar, odbor – Mestská polícia.pdf Ikona súboru pdf (67 KB)

Útvar, odbor – odbor komunálnych činností a životného prostredia.pdf Ikona súboru pdf (51 KB)

Útvar, odbor – Odbor majetku.pdf Ikona súboru pdf (77 KB)

Útvar, odbor – OVaR.pdf Ikona súboru pdf (89 KB)

Útvar, odbor – školstva, mládeže a športu 2.pdf Ikona súboru pdf (85 KB)

Útvar, odbor – školstva, mládeže a športu.pdf Ikona súboru pdf (81 KB)

Útvar, odbor – ÚPaCR.pdf Ikona súboru pdf (38 KB)

Útvar, odbor – Útvar hlavného architekta.pdf Ikona súboru pdf (83 KB)

Útvar, odbor – Útvar prednostu.pdf Ikona súboru pdf (92 KB)


Najčítanejšie správy
Zákazky uskutočnené od 01.01. 2014 do 31.03. 2014
8. apríl 2014
Verejný obstarávateľ Mesto Nitra zadáva zákazku -…
16. december 2013
Zákazky uskutočnené od 01.07. 2013 do 30.09. 2013
2. október 2013
Zákazky s nízkou hodnotou uskutočnené od 01.04.…
3. júl 2013