Výberové konanie na pracovnú pozíciu: kosec
2. marec 2020

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá    troch    zamestnancov  na pracovnú pozíciu:

„prevádzkový pracovník – kosec“

v Stredisku mestských služieb na výkon prác vo verejnej zeleni – kosenie, hrabanie, zber a zvoz trávy, lístia, haluziny.

Miesto výkonu práce:  Mesto Nitra –   Nitra, J. Kráľa 122, Nitra 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Pracovná doba:  denne od 7.00 hod. do 15.00 hod.

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 760,00 €,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

nevyžaduje sa 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

  • vodičský preukaz typu B,C,T

Predpokladaný nástup do zamestnania:  4/2020

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

  • profesijným životopisom
  • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  na funkciu „prevádzkový pracovník – kosec““ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Kosec – neotvárať “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu-SMS,   950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom               na e.mail: vencelova.terezia@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 16.03.2020 . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Kontaktná osoba: Ing.Terézia Vencelová, referent pre údržbu drevín a zelene, e-mail: vencelova.terezia@msunitra.sk, tel. č.: 0914352836

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022