Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent urbanizmu a architektúry
10. jún 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„referent urbanizmu a architektúry“

 Mestského úradu  v Nitre  s rámcovou náplňou práce:

 • architekt- asistent hlavného architekta
 • tvorba vizualizácií a grafických výstupov podľa potrieb a pokynov hlavného architekta
 • riešenie zadaní pre potreby ÚHA
 • riešenie zadaní od poslancov MsÚ na základe pokynu hlavného architekta
 • vytváranie podkladov pre súťaže zadávané ÚHA
 • vytváranie súťažných podmienok v spolupráci s privátnymi investormi pod vedením hlavného architekta
 • plnenie uznesení MZ, MR, komisií MZ a VMČ na úseku svojej pôsobnosti

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1064,00 €,               v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti architektúra

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • občianska bezúhonnosť
 • samostatnosť, ochota pracovať v tíme
 • manažérske schopnosti a schopnosť vedenia tímov vítané
 • znalosti a práca s počítačovými technológiami- AutoCAD, Sketchup, ArchiCad, Photoshop
 • záujem o dianie v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania
 • zvedavosť, pozitívne myslenie
 • logické, analytické myslenie a syntetické myslenie
 • komunikatívnosť a tímová spolupráca
 • precíznosť, zodpovednosť
 • znalosť anglického jazyka

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do 26.06.2020   v obálke, ktorá bude označená heslom: „ÚHA –architekt“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk. 

V prípade ak doklady zašlete elektronicky originály dokladov budeme požadovať, aby ste si so sebou priniesli na osobný pohovor.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022