Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent GMIS
23. jún 2020

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „referent GMIS“

 Mestského úradu  v Nitre  s rámcovou náplňou práce:

 • tvorba, aktualizácia a správcovstvo GIS mesta Nitry
 • tvorba, aktualizácia a správcovstvo DTM mesta Nitry
 • príprava a spracovanie VZN o poskytovaní údajov z DTM a GIS
 • ovládanie softvéru – ArcView, Microstation, Autocad
 • školenie užívateľov v súlade s trendom a vývojom v oblasti grafického softvéru pre zamestnancov MsÚ v Nitre
 • sledovanie, evidencia a priebežné spracovávanie informácii o území mesta Nitry
 • vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcií výstavby a technického využitia územia
 • zabezpečovanie mapových podkladov pre ÚPP a ÚPD
 • príprava materiálov do MR a MZ
 • plnenie uznesení MZ, MR, komisií MZ a VMČ na úseku svojej pôsobnosti
 • využívanie a poskytovanie informácií z GIS a DTM mesta Nitry

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr.č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 963,00 €,               v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti Geografia/GIS

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • občianska bezúhonnosť
 • Všeobecné skúsenosti s GIS technológiami, hlavne produkty ESRI – ArcGIS, ArcScene, tiež so softvérmi Microstation, Autocad, QGIS, 
 • Logické, analytické myslenie,
 • Znalosti z oblasti programovania ( SQL, Oracle, XML ) výhodou,
 • Záujem o nové informačné systémy, web riešenia publikovania dát,
 • Komunikatívnosť a tímová spolupráca,
 • Precíznosť, zodpovednosť,
 • Znalosť anglického jazyka – stredne pokročilý

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do 10.07.2020   v obálke, ktorá bude označená heslom: „ÚHA –GMIS“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail:  Katarina.Koprdova@msunitra.sk. 

V prípade ak doklady zašlete elektronicky originály dokladov budeme požadovať, aby ste si            so sebou priniesli na osobný pohovor. 

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022