Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka - pre nižšie stredné vzdelávanie - predmety Informatika, Technika prípadne iný predmet v kombinácii s Informatikou, ZŠ Benkova 34, Nitra
2. december 2020

Voľné miesto

a) názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola, Benkova 34, Nitra

príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka – pre nižšie stredné vzdelávanie

– predmety Informatika, Technika prípadne iný predmet v kombinácii s Informatikou

a) kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 1.2.2021

e) súhlas so spracovaním osobných údajov, bližšie informácie:

email: benkova34@gmail.com

tel.č. 0908519853


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022