Voľné pracovné miesto na pozíciu: Učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ - predmety matematika, geografia, Základná škola Benkova 34, Nitra
26. máj 2021

Voľné miesto

a) názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Benkova 34, 94911 Nitra

príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka – druhého stupňa ZŠ

– predmety matematika, geografia

 (prípadne matematika v kombinácii s prírodnými vedami)

a) kvalifikačné predpoklady:

  • v zmysle Vyhlášky MŠ SR 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 9. 2021
  • predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15. 6. 2021

e) súhlas so spracovaním osobných údajov

f) bližšie informácie:

PaedDr. Róbert Harmata, email: benkova34@gmail.com

tel. č.:  0908/519 853


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022